A A+ A++

Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin

Regulamin Odwiedzin w Szpitalu "MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie

 1. Zaleca się, aby odwiedziny Pacjentów odbywały się w godzinach 8.00-20.00.
 2. Bezpośrednio w Oddziale osoby odwiedzające mogą uzyskać informacje o numerze sali, w której przebywa Pacjent.
 3. Zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzały najwyżej dwie osoby.
 4. Osoby do ukończenia 13-tego roku życia mogą odwiedzać Pacjentów pod opieką osob dorosłych.
 5. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich Pacjentów, osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pokoju Pacjenta na czas obchodu lub wizyty pielęgniarskiej.
 6. Obchody lekarskie odbywają się w godzinach 9.00-11.00.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godziny 6.00.
 8. W Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz salach intensywnego nadzoru:
 • odwiedziny odbywają się w uzgodnieniu z personelem medycznym,
 • pacjenta mogą odwiedzać jednorazowo maksymalnie dwie osoby, które ściśle muszą stosować się do bieżących zaleceń lekarza lub pielęgniarki.
 1. Odwiedzający winni zachować spokój i być uprzejmi wobec Pacjentów, innych odwiedzjących i personelu.
 2. Osoby z infekcją dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać Pacjenta w Szpitalu.
 3. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Zabrania się dostarczania choremu alkoholu, wprowadzania, przynoszenia jakichkolwiek zwierząt, palenia tytoniu na terenie Szpitala.
 5. Personel Oddziału ma prawo zwracać uwagę Odwiedzającym, jeśli nie stosują się do Regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie Oddziału.
 6. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzone okresowe ograniczenie odwiedzin w stosunku do: -Pacjenta, -Oddziału, -całego Szpitala.
 7. Rodzic (lub opiekun) dziecka hospitalizowanego ma prawo do sprawowania osobistej opieki i przebywania z dzieckiem całodobowo na Oddziale po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem Oddziału. Za nocleg rodzica bądź opiekuna pobierana jest opłata w wysokości określonej w aktualnym cenniku Szpitala dostępnym w dyżurce pielęgniarskiej.
 8. Do dyspozycji Odwiedzających na poszczególnych Oddziałach są sale dziennego pobytu oraz części wypoczynkowe na korytarzach.
 9. Rodzina Pacjenta lub inna osoba bliska wskazana przez Pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki Oddziału w procesie pielęgnacji Pacjenta, w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka Oddziału przeprowadza edukację rodziny z zakresu odpowiedniego zakresu pielęgnacji.
 10. Wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą zgłaszać personelowi Szpitala.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.