A A+ A++

Regionalny Ośrodek Kardiologiczny

Regionalny Ośrodek Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny powołany do życia w 1985 r. od początku istnienia zapewnia wysokospecjalistyczną i wieloprofilową opiekę kardiologiczną mieszkańcom naszego regionu, obejmując swoim zasięgiem ponad 500.000 mieszkańców Zagłębia Miedziowego i dawnego województwa legnickiego.

Pierwszą przełomową datą był rok 2000, w którym to rozszerzyliśmy naszą działalność otwierając Pracownię Hemodynamiczną oraz nowoczesny Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, z wdrożeniem pionierskich na tym terenie metod inwazyjnego leczenia choroby niedokrwiennej w postaci koronarografii i angioplastyki wieńcowej, a już 2 lata później – roku 2002 – jako pierwsi na Dolnym Śląsku zainaugurowaliśmy pełnienie 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego- zawałowego.

W kolejnych latach (już jako Ośrodek Kardiologiczny "MCZ" S.A.) rozszerzyliśmy istotnie zakres procedur kardiologicznych o wszczepianie układów stymulujących: początkowo sztucznych rozruszników serca, a w kolejnych latach kardiowerterów-defibrylatorów, z funkcjami

CRT-D. Od kilku lat wykonujemy również badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji mięśnia przedsionków, w terapii zaburzeń rytmu serca.

Systematycznie zwiększamy nie tylko zakres świadczeń ale i liczbę leczonych chorych: dysponując 40-łóżkowym Oddziałem Kardiologicznym i 8-łóżkowym Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego hospitalizujemy miesięcznie 400-530 chorych, starając się przy tym zapewnić naszym pacjentom nie tylko najnowocześniejsze metody diagnostyczno-lecznicze ale też godne warunki lokalowe oraz bardzo troskliwą opiekę całego naszego personelu. Wyrazem tej troski, ale też gwarancją utrzymania wysokiego poziomu świadczeń jest spełnienie warunków i uzyskanie akredytacji oraz certyfikatów: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, a następnie potwierdzenie tych standardów w kolejnych audytach.

Najważniejsze daty w działalności Oddziału Kardiologicznego i Regionalnego Ośrodka Kardiologii:

 • Rok 1985 – powstanie Oddziału Kardiologicznego
 • Rok 2000 – przeniesienie Oddziału do nowego budynku szpitala (D-40) z otwarciem nowoczesnego Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki
 • 31.01.2000 r. – pierwszy zabieg koronarografii
 • 14.07.2000 r. – pierwszy zabieg angioplastyki tętnic wieńcowych
 • 01.05.2001 r. – pierwszy zabieg angioplastyki wieńcowej u pacjenta z STEMI
 • 01.01.2002 r. – rozpoczęcie 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego celem leczenia zawałów serca u pacjentów dawnego województwa legnickiego (Zagłębia Miedziowego), który był pierwszym 24-godzinnym dyżurem tego typu na Dolnym Śląsku
 • 13.07.2007 r. – pierwszy zabieg implantacji układu stymulującego
 • 08.11.2007 r. – pierwszy kardiowerter-defibrylator
 • 22.12.2008 r. – pierwszy kardiowerter-defibrylator z opcją resynchronizacji komór
 • 02.07.2010 r. – pierwsze badanie elektrofizjologiczne z zabiegiem ablacji
 • 16.02.2012 r. – otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy - zabiegi wykonywane przez specjalistów z naszego Ośrodka
 • 17.06.2013 r. – pierwsze zabiegi przezskórnej denerwacji tętnic nerkowych

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.