A A+ A++

Podstawowe Akty Prawne

Podstawowe Akty Prawne

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2561, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 z późn.zm.).
 5. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1555 z późn.zm.).
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1781).
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 1360 z późn.zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 1304 z późn.zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 maja 2018 r., w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1153 z późn.zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 402).
 12. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania „MCZ” S.A.
 13. Zestaw Standardów Akredytacyjnych.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.