A A+ A++

Działalność

Działalność

Oddział Okulistyczny prowadzi działalność diagnostyczną i leczniczą według najwyższych standardów obowiązujących we współczesnej okulistyce.

Specjalizujemy się w następujących zabiegach:

 • operacje zaćmy,
 • operacje szklistkowo-siatkówkowe (operacje witreoretinalne, witrektomia)
 • operacje przeciwjaskrowe
 • operacje plastyki powiek
 • operacje zmian powiekowych i spojówkowych
 • iniekcje doszklistkowe preparatami anty-VEGF

W ramach diagnostyki Oddział wykonuje badania:

 • tomografia siatkówki OCT
 • angiografia fluoresceinowa
 • angio-OCT
 • badanie GDX / RNFL - ocena grubości włókien nerwowych siatkówki
 • USG gałki ocznej
 • pole widzenia

Oddział okulistyczny wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt do mikrochirurgii oka:

 • mikroskop operacyjny Carl Zeiss Lumera 700,
 • fakoemulsyfikator Infinity firmy ALCON do operacji zaćmy, wyposażony w technologię OZIL minimalizującą energię ultradźwięków, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu,
 • aparat (Witrektom) Constellation firmy ALCON, najnowocześniejsze urządzenie do przeprowadzania operacji siatkówki - witrektomii metodą bezszwową i jak najmniej inwazyjną,
 • wygodny i stabilny stół operacyjny BRUMBA GENIUS, zapewniający pacjentowi komfort podczas operacji,
 • laser Vitra 810 do przeztwardówkowej laseroterapii ciała rzęskowego. SubCyclo to nieniszczący zabieg laserowy mający na celu leczenie jaskry,
 • 3D DRI OCT Triton z funkcją Angio-OCT (Angiografia Swept Source-OCT).

 

Operacje zaćmy:

 • fakoemulsyfikacja - nowoczesna metoda z zastosowaniem soczewek zwijalnych (metoda bez konieczności zakładania szwów),
 • zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy (ECCE-tzw. metoda klasyczna).

Zabiegi wykonywane są w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia z użyciem klasycznych soczewek wewnątrzgałkowych (IOL), oraz odpłatnie z możliwością wyboru soczewek klasy PREMIUM:

 • soczewki AcrySOF IQ pochłaniające promienie UV i toksyczne pasmo widzialnego światła niebieskiego oraz eliminujące efekt obwodowego zniekształcenia obrazu,
 • soczewki wieloogniskowe - umożliwiające widzenie do dali i do bliży bez okularów,
 • soczewki toryczne - niwelujące astygmatyzm przedoperacyjny.

Pomiary soczewek dokonywane są za pomocą ultradokładnej metody biometrii optycznej.

Operacje szklistkowo-siatkówkowe (operacje witreoretinalne, witrektomia):

Witrektomia tylna przez część płaską ciała rzęskowego jest operacją mikrochirurgiczna stosowaną w leczeniu schorzeń ciała szklistego i siatkówki, takich jak:

 • odwarstwienie siatkówki,
 • retinopatia cukrzycowa,
 • urazy gałki ocznej,
 • krwotoki do komory ciała szklistego, przedsiatkówkowe i podsiatkówkowe,
 • otwory w plamce,
 • błony nasiatkówkowe i podsiatkówkowe,
 • powikłania po wcześniejszych operacjach okulistycznych.

Kwalifikacje do zabiegów witrektomi odbywają się w poniedziałki i wtorki o godzinie 10:00 oraz piątki godz. 8:00 , na Oddziale Okulistycznym Szpitala "MCZ" S.A. w Lubinie (8 piętro, gabinet OCT).

Kwalifikacje prowadzi dr n. med. Bartosz Ścieszka, specjalista chorób oczu.

Pacjent powinien posiadać:

 • skierowanie do poradni okulistycznej,
 • aktualne badanie obrazowe (OCT, angiografia fluoresceinowa, USG) - jeżeli były wykonane,
 • okulary do dali i czytania.

W przypadkach wątpliwych, w których istnieje konieczność dalszej diagnostyki, pacjent zostanie zapisany do Poradni Okulistycznej "MCZ" S.A. Rejestracja do Poradni znajduje się w budynku D-19.

Operacje przeciwjaskrowe:

 • laseroterapia ciała rzęskowego : mikropulsowa laseroterapia oraz konwencjonalna CPC przy użyciu lasera Vitra 810
 • operacje penetrujące - klasyczna trabekulektomia,
 • operacje z zastosowaniem implantów (Ex-PRESS),
 • operacje z zastosowaniem implantów penetrujących (Ahmed).

 Kwalifikacje do zabiegów laseroterapii ciałą rzęskowego w jaskrze odbywają się we czwartki o godzinie 10.00 na Oddziale Okulistycznym Szpitala „MCZ” S.A. w Lubinie ( 8 piętro, gabinet OCT)

Kwalifikacje prowadzi lek. Artur Andrzejak, specjalista chorób oczu , FEBO

Operacje plastyki powiek:

 • korekcja plastyczna zwiotczałych powiek górnych i dolnych,
 • korekcja podwijanych (entropion),
 • korekcja odwijania powiek (ektropion).

Operacje zmian powiekowych i spojówkowych:

 • operacje skrzydlika, kępki żółte, brodawczaki, gradówki, cysty i znamiona.

Iniekcje doszklistkowe preparatami anty-VEGF

W Oddziale Okulistycznym "MCZ" S.A. podajemy w zastrzyku do gałki ocznej preparaty Eylea oraz Lucentis w ramach programu leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (WET AMD).

Alternatywnie podaje się lek Avastin, także w iniekcji dogałkowej.

Terapię anty-VEGF stosujemy w:

 • leczeniu neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),
 • leczeniu zaburzeń widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzękiem plamki (DME),
 • leczeniu obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych siatkówki (CRVO, BRVO),
 • neowaskularyzacji w przebiegu krótkowzroczności patologicznej.

Leczenie prowadzimy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, również w ramach programu lekowego leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

W ramach Poradni Okulistycznej wykonujemy:

ZABIEGI LASEROWE

SLT - selektywna trabekuloplastyka laserowa

Jest laserową, prostą, nieinwazyjną i jednocześnie skuteczną metodą obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, będącego przyczyną rozwoju jaskry.

Wskazania:

 • jaskra pierwotnie otwartego kąta,
 • nadciśnienia wewnątrzgałkowe,
 • jaskra barwnikowa,
 • jaskra w zespole pseudoeksfoliacji,
 • zła tolerancja leków kroplowych,
 • brak reakcji na leki kroplowe,
 • jako leczenie wspomagające w leczeniu farmakologicznym,
 • pacjenci po operacjach przetokowych jaskry z niestabilnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

YAG irydotomia

Zabieg ma na celu umożliwienie przepływu cieczy wodnistej pomiędzy komorą przednią i tylną. Polega na wykonaniu otworu w obwodowej części tęczówki za pomocą impulsów laserowych.

Wskazania:

 • leczenie jaskry zamykającego się kąta pierwotnej o wtórnej (z blokiem i bez bloku źrenicy),
 • ostry atak jaskry zamykającej się kąta, jak i w stanach po tym ataku,
 • w profilaktyce w oku z wąskim kątem, jeżeli wystąpił ostry atak jaskry w oku towarzyszącym,
 • w "odwrotnym bloku tęczówki" w celu minimalizacji uwalniania barwnika w jaskrze barwnikowej,
 • w jaskrze złośliwej (rozerwanie przedniej błony ciała szklistego przez otwór irydektomijny),
 • w przypadku ryzyka wystąpienia bloku źrenicznego,
 • w układzie tęczówki iris bombe,
 • w celu ułatwienia lub umożliwienia wykonania zabiegu SLT,
 • w niecałkowitej irydektomii.

YAG kapsulotomia

Jednym z powikłań po prawidłowo przeprowadzonej operacji zaćmy jest zmętnienie torby tylnej soczewki, co powoduje spadek ostrości wzroku. leczenie polega na wytworzeniu w centrum torebki soczewki otworu. Zabieg wykonuje się kilka miesięcy po operacji zaćmy. Zabieg trwa kilka minut i jest bezbolesny.

Laseroterapia siatkówki

zabieg laseroterapii siatkówki wykonywany jest w szczególnych przypadkach i polega na leczeniu danego schorzenia za pomocą światła laserowego, ogniskowanego na wewnętrznej warstwie oka, zwanej siatkówką.

Wskazania:

 • retinopatia i makulopatia cukrzycowa,
 • powikłania zakrzepu żył siatkówki,
 • zmiany zwyrodnieniowe, otwory i przedarcia siatkówki obwodowej,
 • lokalne, ograniczone odwarstwienie siatkówki,
 • inne, określone schorzenia siatkówki, np. choroba Coatsa, teleangiektazje okołodołkowe.

 

PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE

Diagnostyka wad wzroku:

 • komputerowe badanie wad wzroku przy pomocy autorefraktometru firmy Sharp,
 • dobór okularowych szkieł korekcyjnych zarówno dla was sferycznych jak i astygmatyzmu.

Diagnostyka rogówki:

 • badanie keratometrii rogówki - nieinwazyjne i niewymagające wcześniejszego przygotowania badanie umożliwiające pomiar promienia krzywizny rogówki oraz jej mocy łamiącej,
 • OCT - Optyczna Koherentna Tomografia przedniego odcinka, w tym OCT kąta przesączania, wykonywana na aparacie firmy Topcon 3D DRI OCT Tryton. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości, wolnych ad artefaktów przekrojów przedniego odcinka - badanie nieinwazyjne, bezbolesne, w zdecydowanej większości przypadków możliwe do wykonania przy wąskiej źrenicy (bez zakrapiania,
 • ACD - optyczny pomiar głębokości przedniej komory przy pomocy optycznego biometru firmy Tomey (badanie nieinwazyjne, bezdotykowe),
 • pachymetria - kolejne nieinwazyjne bezbolesne i niewymagające wcześniejszego przygotowania badanie umożliwiające pomiar grubości rogówki decydującej o dokładności pomiaru ciśnienia śródgałkowego.

Diagnostyka i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego:

 • bezdotykowy pomiar ciśnienia śródgałkowego (IOP) wykonywany na tonometrze firmy NIDEK. Urządzenie, wykorzystujące zaawansowaną technologicznie funkcję automatycznego śledzenia oka 3D i automatycznego pomiaru, zapewnia bezpieczny, łatwy i bardzo dokladny pomiar ciśnienia. Urządzenie to zostało oparte na najnowszej serii tonometrach bezdotykowych firmy NIDEK NT - 530/NT-510, które cechuje doskonały system kontroli ciśnienia wyzwalanego powietrza APC (Automatic Puff Control). Ta innowacyjna technologia sprawia, że podmuch powietrza jest maksymalnie delikatny. Badanie niewymagające wcześniejszego przygotowania, bezbolesne, bezdotykowe.

Krzywa dobowa ciśnienia oka

W Ośrodku naszym możliwe jest wykonanie krzywej dobowej ciśnienia śródgałkowego, która polega na wykonywaniu pomiarów ciśnienia w oku w równych odstępach czasu co 3-4 godziny. Daje to obraz dobowego przebiegu wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, na którego podstawie można dostosować rodzaj leczenia jaskry.

Diagnostyka soczewki

W Ośrodku możliwe jest wykrywanie zaćmy przy pomocy lamp szczelinowych, a także kalkulacja soczewek wewnątrzgałkowych bezdotykową metodą. Jest to możliwe dzięki najnowszemu aparatowi Tomey OA-2000. Bezbolesna i niewymagająca przygotowania biometria optyczna wraz z topografią rogówki i keratometrią trwa jedynie 40 sekund. Wykonuje precyzyjny pomiar nawet przy bardzo zaawansowanej zaćmie.

Diagnostyka tylnego odcinka oka

USG oka w projekcji A I B w pełnym zakresie. W okulistyce badania tego typu pozwalają uzyskać dwuwymiarowe przekroje (obrazy) gałki ocznej i oczodołu oraz ocenić położenie, wielkość i kształt poszczególnych struktur, a także ich ewentualną ruchomość i unaczynienie. Dzięki tej metodzie badania można wykluczyć większość nowotworów gałki ocznej i odwarstwienia siatkówki.

OCT - optyczna koherentna tomografia dna oka

Narzędzie niezbędne w diagnostyce chorób siatkówki, czy też jaskry, szczególnie w ich wczesnych fazach. OCT umożliwia otrzymanie przekrojów tkanek w sposób bezkontaktowy i bezinwazyjny.

Najnowocześniejszy aparat DRI OCT Triton firmy Topcon dzięki zastosowaniu technologii Swept Source (SS OCT), umożliwia obserwację głębokich struktur ludzkiego oka, zarówno pogranicza szklistkowo-siatkówkowego, wszystkich warstw siatkówki, jak i samej naczyniówki.

Bezbolesne i w pełni zautomatyzowane badanie OCT jest podstawowym narzędziem diagnostycznym chorób siatkówki i oceny leczenia chorób zwyrodnieniowych plamki. OCT jest badaniem nieinwazyjnym, które w wielu przypadkach może zastąpić wymagającą dożylnego podania kontrastu (fluoresceiny) angiografię fluoresceinową.

OCT powinno być wykonane u każdego pacjenta, u którego podejrzewa się wystąpienie takich schorzeń jak:

 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD),
 • retinopatia cukrzycowa,
 • obrzęk plamki, m.in. cukrzycowy,
 • błona podsiatkówkowa,
 • otwór w plamce oraz centrala retinopatia surowicza (CRS).

 

Angiografia fluoresceinowa

Badanie polegające na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki, po dożylnym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i i naczyń krwionośnych siatkówki, które nie są widoczne w trakcie wziernikowania dna oka.

Angiografia Swept Source - OCT

Przełomowa, nieinwazyjna technika obrazowania naczyń, która w przeciwieństwie do tradycyjnego badania angiograficznego, nie wymaga podawania pacjentowi dożylnie kontrastu. Angio-OCT jest metodą diagnostyczną, pozwalającą na dokładniejsze zbadanie i wskazanie etiologii wielu chorób siatkówki i naczyniówki.

W naszym Ośrodku również wykonujemy również badania jaskrowe OCT GDX. Jest to bardzo istotne badanie dla oceny neuropatii jaskrowej, jednej z najczęstszych przyczyn ślepoty. U chorych w przebiegu jaskry dochodzi zwykle do zaniku włókien nerwowych siatkówki. Badanie GDX służy ocenie stopnia ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych. Wczesne wykrycie zaniku tego typu pozwala na rozpoczęcie działań zapobiegających utracie wzroku.

Pole widzenia - perymetria

Badanie pola widzenia polega na ocenie wielkości przestrzeni, którą pacjent w danym momencie obejmuje wzrokiem. Pozwala ono na dokładne określenie ubytków w polu widzenia będących odzwierciedleniem zaawansowania choroby jaskrowej lub siatkówki. Zalecane jest wykonywanie badania w przypadku podejrzenia jaskry, chorób nerwu wzrokowego i siatkówki. Często wykonuje się badanie u osób rozpoczynających pracę w charakterze kierowcy lub u kandydatów na kierowców.

 

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.