A A+ A++

Miedziowe Centrum Medycyny Pracy

Miedziowe Centrum Medycyny Pracy

Kierownik Miedziowego Centrum Medycyny Pracy:

dr n. med. Leszek Gruszczyński

 

Zakres usług świadczonych w Lubinie w ramach Medycyny Pracy

Badania profilaktyczne wszystkich grup zawodowych:

 • wstępne,
 • okresowe,
 • kontrolne.

Badania:

 • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni,
 • osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi,
 • pracowników ochrony fizycznej,
 • uczniów, studentów i doktorantów,
 • osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
 • pracowników żeglugi śródlądowej,
 • dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • ratowników górniczych,
 • nurków zawodowych,
 • osób zatrudnionych do prac fizycznie ciężkich i pracujących w gorącym mikroklimacie,
 • osób uczęszczających na kursy zawodowe,
 • na licencję maszynisty,
 • dla towarzystw ubezpieczeniowych,

oraz:

 • kwalifikacje do szczepień ochronnych,
 • wypełnianie druku ZUS N-9

Forma płatności dostosowana jest do potrzeb firmy, przy wąskim zakresie usług preferowana jest płatność według cennika, a w przypadku szerokiego spektrum usług forma ryczałtowa.

Inne świadczenia

 • Prowadzenie programów profilaktycznych dla pracowników.
 • Badania ankietowe z analizą, w kierunku określonej grupy chorób.
 • Opinie lekarskie w sprawie zdarzeń w pracy i innych sytuacjach związanych z pracą zawodową.
 • Zajęcia seminaryjne dotyczące promocji zdrowia obejmujące różnorodne tematy.
 • Udział lekarza w posiedzeniach komisji BHP.
 • Wizytowanie stanowisk pracy.
 • Analiza stanu zdrowia pracowników w oparciu o wyniki badań profilaktycznych.
 • Monitorowanie stanu zdrowia pracowników.
 • Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy.
 • Przeprowadzanie szczepień ochronnych pracowników.
 • Monitorowanie poziomu ołowiu i kadmu u dzieci zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie Hut Miedzi w Głogowie i Legnicy.
 • Testy sprawnościowe dla osób biorących udział w programach aktywności fizycznej w zakładach pracy.
 • Zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji krążeniowej na zlecenie zakładu pracy.
 • Zajęcia rehabilitacyjne w zakładzie pracy w zakresie uzgodnionym z pracodawcą.
 • Warsztaty psychologiczne dla wybranych grup pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

Przychodnia Miedziowego Centrum Medycyny Pracy i Lecznictwa Specjalistycznego

"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 60 (budynek D-19)

59-301 Lubin

Dział Organizacji i Analiz Badań Profilaktycznych, pok. 206, tel. +48 76 84 60 149 i 152

Gabinety lekarskie:

 • lek. med. Leszek Gruszczyński +48 76 84 60 124
 • lek. med. Ewa Ceglarek +48 76 84 60 132
 • lek. med. Jan Mielnikiewicz +48 76 84 60 147
 • lek. med. Teresa Pabel +48 76 84 60 138
 • lek. med. Jadwiga Andruchów +48 76 84 60 218
 • lek. med. Zbigniew Szpich +48 76 84 60 145
 • lek. med. Daria Kościelny +48 76 84 60 126 (lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badania kierowców)

Pracownia Badań Wydolnościowych + 48 76 84 60 148

 

Ośrodek Medycyny Pracy w Głogowie

Miedziowe Centrum Medycyny Pracy w Lubinie

ul. Sportowa 1 B

67-200 Głogów

tel. +48 76 72 76 790

Rejestracja telefoniczna na badania medycyny pracy odbywa się w godz. od 10:30 do 14:00

Dział Organizacji Badań, tel. +48 76 72 76 776

Gabinety lekarskie:

 • lek. med. Dorota Golan, tel. +48 76 72 76 732

Poradnia Monitoringu Środowiskowego w Głogowie Miedziowego Centrum Medycyny Pracy w Lubinie

tel. +48 76 72 76 707

Zakres usług świadczonych w Głogowie w ramach Medycyny Pracy

Badania profilaktyczne wszystkich grup zawodowych:

 • wstępne,
 • okresowe,
 • kontrolne.

Badania:

 • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni,
 • osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi,
 • pracowników ochrony fizycznej,
 • uczniów, studentów i doktorantów,
 • osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
 • pracowników żeglugi śródlądowej,
 • dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • ratowników górniczych,
 • nurków zawodowych,
 • osób zatrudnionych do prac fizycznie ciężkich i pracujących w gorącym mikroklimacie,
 • osób uczęszczających na kursy zawodowe,
 • na licencję maszynisty,
 • dla towarzystw ubezpieczeniowych,

oraz:

 • kwalifikacje do szczepień ochronnych,
 • wypełnianie druku ZUS N-9

Forma płatności dostosowana jest do potrzeb firmy, przy wąskim zakresie usług preferowana jest płatność według cennika, a w przypadku szerokiego spektrum usług forma ryczałtowa.

Inne świadczenia

 • Prowadzenie programów profilaktycznych dla pracowników.
 • Badania ankietowe z analizą, w kierunku określonej grupy chorób.
 • Opinie lekarskie w sprawie zdarzeń w pracy i innych sytuacjach związanych z pracą zawodową.
 • Zajęcia seminaryjne dotyczące promocji zdrowia obejmujące różnorodne tematy.
 • Udział lekarza w posiedzeniach komisji BHP.
 • Wizytowanie stanowisk pracy.
 • Analiza stanu zdrowia pracowników w oparciu o wyniki badań profilaktycznych.
 • Monitorowanie stanu zdrowia pracowników.
 • Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy.
 • Przeprowadzanie szczepień ochronnych pracowników.
 • Monitorowanie poziomu ołowiu i kadmu u dzieci zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie Hut Miedzi w Głogowie i Legnicy.
 • Testy sprawnościowe dla osób biorących udział w programach aktywności fizycznej w zakładach pracy.
 • Zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji krążeniowej na zlecenie zakładu pracy.
 • Zajęcia rehabilitacyjne w zakładzie pracy w zakresie uzgodnionym z pracodawcą.
 • Warsztaty psychologiczne dla wybranych grup pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

Ośrodek Medycyny Pracy w Legnicy

Miedziowe Centrum Medycyny Pracy w Lubinie

ul. Okrzei 14 A

59-220 Legnica

tel. +48 76 74 39 531

Rejestracja od godz. 10.30 do godz. 14.00, tel. +48 76 74 39 564

Gabinet lekarski:

 • lek. med. Barbara Zaremba - Butyńska +48 76 74 39 532

Poradnia Monitoringu Środowiskowego w Legnicy Miedziowego Centrum Medycyny Pracy w Lubinie

tel. +48 76 74 39 530

Zakres usług świadczonych w Legnicy w ramach Medycyna Pracy

Badania profilaktyczne wszystkich grup zawodowych:

 • wstępne,
 • okresowe,
 • kontrolne.

Badania:

 • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni,
 • osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi,
 • pracowników ochrony fizycznej,
 • uczniów, studentów i doktorantów,
 • osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
 • pracowników żeglugi śródlądowej,
 • dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • ratowników górniczych,
 • nurków zawodowych,
 • osób zatrudnionych do prac fizycznie ciężkich i pracujących w gorącym mikroklimacie,
 • osób uczęszczających na kursy zawodowe,
 • na licencję maszynisty,
 • dla towarzystw ubezpieczeniowych,

oraz:

 • kwalifikacje do szczepień ochronnych,
 • wypełnianie druku ZUS N-9

Forma płatności dostosowana jest do potrzeb firmy, przy wąskim zakresie usług preferowana jest płatność według cennika, a w przypadku szerokiego spektrum usług forma ryczałtowa.

Inne świadczenia

 • Prowadzenie programów profilaktycznych dla pracowników.
 • Badania ankietowe z analizą, w kierunku określonej grupy chorób.
 • Opinie lekarskie w sprawie zdarzeń w pracy i innych sytuacjach związanych z pracą zawodową.
 • Zajęcia seminaryjne dotyczące promocji zdrowia obejmujące różnorodne tematy.
 • Udział lekarza w posiedzeniach komisji BHP.
 • Wizytowanie stanowisk pracy.
 • Analiza stanu zdrowia pracowników w oparciu o wyniki badań profilaktycznych.
 • Monitorowanie stanu zdrowia pracowników.
 • Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy.
 • Przeprowadzanie szczepień ochronnych pracowników.
 • Monitorowanie poziomu ołowiu i kadmu u dzieci zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie Hut Miedzi w Głogowie i Legnicy.
 • Testy sprawnościowe dla osób biorących udział w programach aktywności fizycznej w zakładach pracy.
 • Zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji krążeniowej na zlecenie zakładu pracy.
 • Zajęcia rehabilitacyjne w zakładzie pracy w zakresie uzgodnionym z pracodawcą.
 • Warsztaty psychologiczne dla wybranych grup pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.