Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

 • Laboratorium Centralne w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52/budynek D – 20
  I piętro, tel. 76 84 60 376
 • Punkt pobrań w przychodni POZ w Lubinie budynek D-11, parter pokój nr 4 czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 7.15 do 10.00
 • Punkt pobrań dla potrzeb medycyny pracy (badania okresowe) mieści się w budynku D-19, pokój 25 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 10.30
 • Laboratorium w Przychodni "MCZ" S.A. w Głogowie ul. Sportowa 1B,
  tel. 76 727 67 45(47)
 • Punkt pobrań z pracownią analiz w Przychodni "MCZ" S.A. w Legnicy
  ul. Okrzei14A, tel. 76 74 39 560
 • Punkt pobrań w Przychodni "MCZ" S.A. w Rudnej ul. Polna 3,  tel. 76 746 36 41(42) wew. 13

.......................................................................................................................................................

 • Punkt pobrań dla potrzeb medycyny pracy mieści się w budynku D-19, pokój 25 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 10.30.
 • Punkt pobrań w przychodni POZ w Lubinie budynek D-11, parter pokój nr 4, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 10.00 (opłaty za badania płatne w kasie –  znajdującej  się w rejestracji parter przychodnia D-11).

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej "MCZ" S.A. w Lubinie dzięki wieloletniej dbałości
o jakość badań zdobył zaufanie pacjentów i lekarzy aktualnie dysponuje zespołem doświadczonych specjalistów analityki medycznej, który posługuje się w wykonywaniu większości analiz najnowszej generacji aparaturą analityczną znanego światowego koncernu diagnostycznego Roche i Sysmex. ZDL jest najnowocześniejszym laboratorium analitycznym Zagłębia Miedziowego i należy do najlepiej wyposażonych na Dolnym Śląsku i w kraju.

O marce Laboratorium oprócz opinii pacjentów świadczą zdobyte certyfikaty jakości , w tym międzynarodowe, a jakość badań na bieżąco jest potwierdzana w krajowych i zagranicznych badaniach kontrolnych.


Kierownik Zakładu:

mgr Elżbieta Lisiecka - specjalista II stopnia analityki klinicznej  tel. 76 84 60 371

Zakres wykonywanych badań:

 • Hematologia
 • Analityka ogólna
 • Biochemia kliniczna
 • Serologia - grupy krwi, krew karty
 • Czynniki zakaźne – HIV ze zleceniem lekarskim od lekarza MCZ
 • Toksykologia - ołów, cynkoporfiryny, miedź, arsen
 • Markery nowotworowe
 • Hormony tarczycy
 • Hormony płciowe
 • Badania koagulologiczne

Laboratorium jest czynne:

 • dla pacjentów ambulatoryjnych w godz. 07.15 - 14.35
 • w godz. 14.35 - 18.00 - badania "cito", beneficjenci AOM, przypadki uzgodnione i inne nie wymagające pobierania krwi na czczo,
 • dla potrzeb szpitala laboratorium jest czynne całodobowo,
 • od godz. 19.00 do godz. 07.00 - szpitalny dyżur nocny.

Pacjenci na badania przyjmowani są w godz. 07.15 - 10.00

Po godz. 10.00 przyjmowani są pacjenci ze zleceniami w trybie "cito"

Pacjenci ambulatoryjni na pobieranie materiału do badań powinni zgłaszać się na czczo (nie przyjmować posiłku po godzinie 18 dnia poprzedniego), po przespanej nocy,  w miarę możliwości po odstawieniu leków – po konsultacji z lekarzem, w dniu poprzedzającym badanie ograniczyć wysiłek fizyczny, najlepiej w godz. 07.15 - 10.00, po tym czasie pobieramy krew na badania niewrażliwe na lipemię pokarmową, badania "cito", od beneficjentów Abonamentowej Opieki Medycznej, pacjentów poradni onkologicznej, chemioterapii i innych wymagających szybkiej diagnostyki laboratoryjnej. Bezwzględnie na czczo należy się zgłosić na badania: morfologia, glukoza, profil lipidowy, bilirubina, kwas moczowy, białko w surowicy, fosfor, magnez, wapń, żelazo, LDH, witamina B 12.

Odbiór wyników badań laboratoryjnych:

 • Wyniki badań zleconych elektronicznie przez lekarzy w systemie informatycznym MCZ S.A: AMMS i InfoMedica dostępne są dla lekarzy natychmiast po ich wykonaniu, autoryzacji i medycznej weryfikacji przez diagnostów laboratoryjnych .
 • Odbiór wyników badań w formie „papierowej” : badania podstawowe(morfologia, mocz,  glukoza, kreatynina, CRP, elektrolity, wskaźnik protrombinowy i innych niezbędnych do szybkiej diagnostyki, zlecanych w trybie „cito” – po ich wykonaniu , autoryzacji i medycznej weryfikacji w dniu pobrania materiału do badań  do godz. 14.35 – w rejestracji laboratorium centralnego D-20 I piętro.
 • Po godz. 14.35 przypadkach koniecznych  i „cito” naciskamy 1x dzwonek przy drzwiach-„ Przejście służbowe”  -  zgłosi się personel pełniący dyżur laboratoryjny i wyda wyniki.
 • Pozostałe wyniki badań: z zakresu immunochemii, biochemii klinicznej, poszerzonej koagulologii, grup krwi, czynników zakaźnych,  i innych o poszerzonym zakresie diagnostycznym , do odbioru następnego dnia po pobraniu  materiału do badań od godziny 11.00 do 14.35.

UWAGA:

 • Każdy pacjent jest informowany indywidualnie – podczas rejestracji na badania i pobierania krwi – o trybie ich odbioru
 • Po odbiór wyników badań laboratoryjnych zgłaszamy się osobiście z dokumentem tożsamości lub upoważnieniem – wzór upoważnienia do pobrania w zakładce  - dla Pacjentów:  Wnioski i dokumenty do pobrania.

Informacji o wynikach badań  laboratoryjnych nie udzielamy telefonicznie.

 

W przypadku badań zleconych w trybie „cito”- zgodnie z Zarządzeniem nr 21/IX/FF 2019 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w Lubinie z dnia 02.09.2019r w sprawie wprowadzenia zmian do „Cennika za usługi medyczne świadczone przez MCZ S.A. w Lubinie – następuje podwyższenie ceny za badania laboratoryjne
o 50%( dotyczy także badań komercyjnych – zlecanych prywatnie przez pacjenta).

 

Opłaty za badania płatne – zgodnie z aktualnym cennikiem ( dostępny w zakładce „Cenniki”) wnosimy:

 • W kasie znajdującej się w rejestracji laboratorium centralnego czynnej od poniedziałku do piątku  w godzinach  7.15 do 14.00 – budynek D-20 I piętro
 • Po godzinie 14.00 do 18.00 w kasie centralnej MCZ S.A. czynnej od poniedziałku do piątku – budynek szpitala D-20 parter.
 • Pacjenci zgłaszający się do punktu pobrań w przychodni POZ MCZ S.A. budynek D-11 w kasie znajdującej się w rejestracji – parter budynku  w godz.7.15 do 10.00 od poniedziałku do piątku.
 • Pacjenci korzystający z punktu pobrań Medycyny Pracy pokój nr 25 , budynek D-19 parter,w kasie obok rejestracji D-19   w godz. 7.15 do 10.30 – od poniedziałku do piątku .

 

UWAGA :

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta , możliwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych, konieczność zgłoszenia parametrów krytycznych oraz wymogi Państwowego Inspektora Sanitarnego :

 • Na badania czynnościowe : polegające na podaniu leku np. krzywa cukrowa zgłaszamy się ze zleceniem lekarskim od lekarza MCZ
 • Na badania w kierunku wykrywania czynników zakaźnych : HBsAg, przeciwciał HCV, HIV- zlecenie od lekarza MCZ, Cytomegalii IgM, IgG, Rubellii IgM, IgG, Toksoplazmozy IgM, IgG – tylko ze zleceniem lekarskim zawierającym następujące dane:

Dane placówki zlecającej: adres, , telefon do poradni lub lekarza dostępny całodobowo, pełne dane pacjenta : adres, PESEL ,  telefon, istotne dane kliniczne mogące wpływać na wyniki badań – niezbędne ze względu na wymóg  zgłaszania wyników pozytywnych do Państwowego Inspektora Sanitarnego w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia choroby zakaźnej  - art.27 ustawy z 5.12.2008r o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz.U z 2008r Nr 234, poz.1570 z późn. zmianami).

       Niezbędne jest podpisanie zgody pacjenta  na piśmie na w/w badania.

 

BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Hematologia:

 • Morfologia - badanie krwi pełnej z oceną komórek krwi (czerwone, białe, płytkowe) oraz innych parametrów określających stan zdrowia i niezbędnych do rozpoznania wielu chorób.
 • OB - badanie pomocne w ogólnej ocenie stanu zdrowia i niektórych schorzeń.
 • Rozmaz krwi - mikroskopowa ocena rozmazu barwionego krwi.
 • Płytki krwi - dodatkowa ocena komórek płytkowych w przypadkach małopłytkowości.
 • Retikulocyty - badanie obecności młodych krwinek czerwonych w diagnostyce i leczeniu niektórych schorzeń.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej "MCZ" S.A. w Lubinie, posiada dwa cytometry przepływowe do oznaczeń morfologii krwi: SYSMEX XT 1800i - 5 diff oraz SYSMEX XT 2000i - 5 diff z możliwością oznaczania retikulocytów.

Wyposażenie i uruchomienie z dniem 17.05.2013r. w Laboratorium Centralnym ZDL "MCZ" S.A. w Lubinie nowego analizatora hematologicznego - cytometru przepływowego SYSMEX 1800i umożliwia, oprócz rozdziału leukocytów 5 diff, oznaczenie parametru - IG%/IG# - procent/liczba niedojrzałych garnulocytów.

Od 01.06.2013r. cena za morfologię 5 diff wynosi 11 zł.

Będący na wyposażeniu pracowni hematologii analizator - cytometr przepływowy SYSMEX 2000i posiada tor pomiarowy do oznaczania retikulocytów i płytek metodą optyczną. Od 01.06.2013r. opcjonalna cena za oznaczenie morfologii 5 diff z procentową i bezwzględną liczbą retikulocytów wynosi - 15 zł.

Koagulologia - badania układu krzepnięcia w diagnostyce zaburzeń zakrzepowych i krwotocznych, monitorowaniu leczenia przeciwzakrzepowego oraz przed zabiegami chirurgicznymi.

 • Czas protrombinowy - INR.
 • Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT).
 • Fibrynogen.
 • D - dimery

Analityka - badania wydalin i płynów ustrojowych.

 • Badanie moczu - ocena parametrów fizykochemicznych oraz mikroskopowa ocena osadu moczu odwirowanego.
 • Badanie kału - ogólna ocena mikroskopowa, badanie w kierunku pasożytów, wykrywanie krwi utajonej, testy w kierunku lamblii oraz Helicobacter Pylori.
 • Badanie nasienia - badanie ogólne z oceną ilości i ruchliwości plemników -  zlecenie od urologa MCZ S.A.

Toksykologia - oznaczanie we krwi ołowiu, miedzi, cynku i cynkoprotoporfiryny oraz porfiryn i arsenu w moczu. Badania te wykonuje Laboratorium Przychodni MCZ S.A. w Głogowie.

 

BADANIA BIOCHEMICZNE, ENZYMATYCZNE I IMMUNOCHEMICZNE - różne zestawy służą do diagnostyki i monitorowania różnych schorzeń:

 • Badanie funkcji wątroby
 • Badania funkcji nerek
 • Diagnostyka kardiologiczna
 • Diagnostyka cukrzycy
 • Diagnostyka zapalenia trzustki
 • Diagnostyka funkcji tarczycy
 • Diagnostyka chorób reumatycznych
 • Diagnostyka serologiczna zakażeń
 • Serologia grup krwi.
 • Hormony płciowe i inne
 • Markery nowotworowe

W ZAKŁADCE DLA PACJENTÓW - WNIOSKI I DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ PLIKI:

 • Upoważnienie do odbioru wyników
 • Przygotowanie do badań laboratoryjnych
 • Informacja dla pacjenta dot. przygotowania do doustnego testu tolerancji glukozy
 • Informacja dla pacjentki w ciąży dot. przygotowania do doustnego testu tolerancji glukozy
 • Przygotowanie pacjenta do badania nasienia
 • Zasady pobierania kału na badania parazytologiczne
 • Zasady pobierania kału na badanie ogólne
 • Zbieranie i przygotowanie próbek kału na badanie krwi utajonej w kale
 • Zasady pobierania próbki moczu do badania dobowej zbiórki bez HCL
 • Zasady pobierania moczu do badania dobowej zbiórki moczu
 • Zasady pobierania moczu do badania ogólnego

 

 

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.