A A+ A++

Wykonywane badania

Wykonywane badania

Badania wykonywane w Zespole Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjne

Badanie echokardiograficzne
Pracownia Echokardiograficzna wykonuje badania echokardiograficzne przy pomocy trzech dostępnych echokardiografów:

 • echokardiograf ACUSON SEQUOIA + system archiwizujący ECHOPACK,
 • echokardiograf Vingmed V i Vingmed E9 z systemem archiwizującym ECHOPACK,
 • echokardiograf przenośny CYPRESS.

Dostępna w tej pracowni aparatura wyposażona jest w:

 • głowice sektorowe kardiologiczne, liniowe- naczyniowe,
 • moduł dopplerowski z falą pulsacyjną i ciągłą,
 • moduł dopplerowski znakowany kolorem,
 • głowicę przezprzełykową dwupłaszczyznową (Acuson) i wielopłaszczyznową (Vingmed),
 • obrazowanie harmoniczne,
 • Doppler tkankowy
 • RT3D i 4D

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Echokardiograficznej:

 • Badanie echokardiograficzne serca i dużych naczyń (aorty i żył głównych) podstawowe z zastosowaniem
  techniki M-Mode, 2D, 2D+Doppler, 2D+Doppler+CC Doppler, Doppler RT 3D, 4D, do TDI, STI
 • Badanie echokardiograficzne podstawowe j.w. + badanie kontrastowe.
 • Badanie echokardiograficzne podstawowe j.w. + badanie obciążeniowe dla oceny kurczliwości lewej komory:
  • obciążenie wysiłkiem fizycznym na cykloergometrze rowerowym
  • obciążenie farmakologiczne dipirydamolem lub dobutaminą
  • obciążenie stymulacją przezprzełykową lub endokawitarną
 • Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe i przezżołądkowe głowicą jedno- lub wielopłaszczyznową
  podstawowe przy użyciu techniki M-Mode, 2D, 2D+Doppler, 2D+Doppler+CC Doppler
  + badania kontrastowe z oceną aorty wstępującej i zstępującej oraz przepływu w żyłach płucnych i tętnicy płucnej.
 • Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe podstawowe j.w. + badanie obciążeniowe:
  • obciążenie stymulacją przeprzełykową,
  • obciążenie farmakologiczne dipirydamolem lub dobutaminą.
 • Badanie tętnic dogłowowych głowicą 5 lub 5/7, 5MHz
  przy użyciu techniki 2D, M-Mode, 2D+Doppler +CC Doppler+Power Doppler.
 • System archiwizacji i oceny badań USG Echopac

Badanie holterowskie
Pracownia Holterowska Regionalnego Ośrodka Kardiologicznego w "MCZ" S.A. w Lubinie dysponuje zestawem do całodobowego monitorowania EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (ABPM) Holter for Windows v. III produkcji ROZINN ELECTRONICS INC. USA., oraz HolCARD EVT Alfa System A722v (system komputerowy do analizy PC systemem Windows 7), HolCARD 24W Gamma-M System v.002 (system komputerowy do analizy PC systemem Windows 7)

System rejestrujący składa się z:

 • 6 rejestratorów cyfrowych typu RZ 153 dokonujących rejestracji zapisu EKG na kartach pamięci typu PCMCI
 • 2 urządzeń MOBIL-O-GRAPH do rejestracji całodobowego zapisu pomiarów ciśnienia tętniczego krwi
 • 2 rejestratorów zdarzeń EKG AsPEKT 722 Event
 • 5 rejestratorów AsPEKT 812

Celem elektrokardiografii holterowskiej jest:

 • wielogodzinne monitorowanie EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności chorego
 • odtworzenie zarejestrowanego EKG
 • analiza EKG
 • opracowanie i emisja wyników analizy ocenianego EKG

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Holterowskiej:

 • Rejestracja 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera z analizą zaburzeń rytmu i przewodzenia,
  zmienności rytmu oraz zmian odcinka ST
 • Rejestracja 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera z oceną funkcji sztucznego stymulatora serca
 • Rejestracja 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (ABPM) z analizą i oceną.

PRÓBY WYSIŁKOWE:

Pracownia Prób Wysiłkowych Regionalnego Ośrodka Kardiologicznego "MCZ" S.A. w Lubinie dysponuje zestawem do badania wysiłkowego (ergomet, bieżnia, ergomet leżankowy ) CASE Value i i ergospirometrycznego V max 29 C ENCORE produkcji GE Medical System.

Wykaz badań wykonywanyh w Pracowni Prób Wysiłkowych:

 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej
 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na cykloergometrze rowerowym
 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na cykloergometrze leżankowym
 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na cykloergometrze leżankowym z obciążeniem koniczyn górnych
 • ergospirometryczne z okresleniem VO 2 max.

Badania w Pracowni Polikardiograficznej
Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Polikardiograficznej

 • Rejestracja mikropotencjałów serca (późne potencjały komorowe) przy użyciu aparatu HIPEC, z opisem
 • Test pionizacyjny
 • Badanie elektrofizjologiczne drogą stymulacji przezprzełykowejych
 • Badanie przepływów krwi w tętnicach kończyn dolnych metodą Dopplera

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.