A A+ A++

Tomografia Komputerowa

Tomografia Komputerowa

Tomografia komputerowa jest nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem diagnostycznym wykorzystującym promieniowanie rentgenowskie. Poszczególne tkanki i narządy człowieka różnią się gęstością, co wiąże się z pochłanianiem różnej ilości promieniowania. Dzięki temu na obrazach uzyskiwanych metodą TK lekarz potrafi odróżnić poszczególne narządy.

128-warstwowy aparat TK, w który została wyposażona Pracownia, należy do sprzętu medycznego najnowszej generacji. Precyzję zapewniają urządzeniu nowoczesny skaner i detektor. Za pomocą aparatu można wykonywać najbardziej skomplikowaną diagnostykę obrazową, w tym szybko, dokładnie i kompleksowo analizować obrażenia, które powstały w wyniku urazów wielonarządowych. To przyjazne pacjentom urządzenie, daje lekarzom możliwość wnikliwej oceny stanu zdrowia diagnozowanej osoby, przy zmniejszonej o 50 procent dawce podawanego kontrastu. Aparat z powodzeniem wykorzystywany jest do szczegółowych badań o charakterze profilaktycznym, umożliwiających wczesne rozpoznanie różnego typu chorób, przy ekspozycji na minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego.

Przed badaniem pacjent wypełnia ankietę (dot. TK serca). W czasie badania pacjent proszony jest o położenie się na ruchomym stole, najlepiej w wygodnej pozycji, gdyż w czasie badania należy pozostać nieruchomym. Stół powoli wsuwa się w kierunku centrum aparatu o kształcie pierścienia. Wewnątrz obudowy znajduje się lampa rentgenowska oraz detektory, które wykonują szybkie obroty wokół pacjenta i zbierają informacje diagnostyczne. W aparacie znajduje się głośnik i mikrofon, które umożliwiają komunikację z pacjentem. W czasie badania pacjent proszony jest  o wstrzymanie oddechu po usłyszeniu komendy przez interkom. Czas zatrzymania oddechu niezbędny dla wykonania badania nie przekracza 20 sekund. W trakcie badania może zostać podany środek kontrastowy, którego właściwości pozwalają na dokładniejszą ocenę danego narządu.

Podczas tomografii komputerowej pacjent jest umieszczany wewnątrz aparatu, co u niektórych osób może wywoływać stany lękowe. Dlatego tez pacjenci z klaustrofobią powinni poinformować o tym personel pracowni jeszcze przed rozpoczęciem badania.

W zależności od rodzaju badanego narządu, pacjent otrzymuje informacje o sposobie przygotowania się do badania.

Badanie dostarcza dużej ilości obrazów badanego obszaru, które wymagają dalszej obróbki komputerowej i starannej oceny medycznej, co wymaga dłuższego czasu. Wynik badania dostępny jest w postaci opisu słownego oraz wybranych obrazów nagranych na płytę kompaktową (CD). Dla pełnej interpretacji uzyskanych informacji bardzo celowe jest określenie celu badania na skierowaniu lub w innych dokumentach medycznych, które należy wziąć ze sobą i udostępnić personelowi medycznemu.

Podstawą do wykonania badania jest ważne skierowanie, które powinno zawierać: pieczątkę jednostki kierującej, pieczątkę lekarza, imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, rodzaj badania (kod ICD 9), przebieg choroby, rozpoznanie (kod ICD 10).

Istnieje możliwość wykonania odpłatnych badań TK, przy czym niezbędne jest również skierowanie od lekarza.

PRACOWNIA MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU D - 40, I PIĘTRO

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.