„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....

 • Home
 • Aktualności
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....
„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 

„MIEDZIOWE   CENTRUM   ZDROWIA”   S.A.   w   Lubinie   bierze  udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2”, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie komplementarności wsparcia podmiotów leczniczych w zabezpieczeniu życia i zdrowia osób korzystających z ich pomocy i przebywających w tych podmiotach oraz wzmocnienie tych podmiotów w przeciwdziałaniu skutków COVID-19, wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-400/20 przeprowadzonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (zwany dalej Instytucją Pośredniczącą).

Wsparcie w ramach projektu zostało skierowane do szpitali niepublicznych i polega głównie na procesie przyznawania środków na: sprzęt medyczny, dezynfekcję, wyposażenie obiektowe i budowlane, wyposażenie laboratoriów. Realizacja projektu odbywa się w formie partnerstwa. W wyniku naboru na partnera do projektu wybrano 8 partnerów w celu wspólnej realizacji projektu, tj.:

 1. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie,
 2. Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze,
 3. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach,
 4. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie,
 5. Szpital Mikulicz Sp. z o.o. w Świebodzicach,
 6. Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapii „Izer-med.” Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie,
 7. Centrum Medyczne Karpacz S.A. w Karpaczu,
 8. EMC Instytut Medyczny S.A. – Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich.

Przyznane dofinansowanie w kwocie 3 961 505,51 PLN stanowi 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:

- Środki europejskie stanowią 85% wydatków kwalifikowalnych projektu – 3 544 504,93 PLN,

- Dotacja celowa z budżetu państwa stanowi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu – 417 000,58 PLN.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 170 005,80 PLN.

W ramach niniejszego projektu, „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. zamierza zakupić:

 • 7 szt. kardiomonitorów wraz ze stacją centralnego monitorowania,
 • Echokardiograf (Aparat USG).

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.