TELEPORADY POZ - numery telefonów

TELEPORADY POZ - numery telefonów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 736) oraz Zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydane zostało:

Zarządzenie nr 15/IX/NP/O/2020

Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego

„MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zasad postępowania

w Poradniach Lekarza/Pielęgniarki/Położnej POZ Przychodni „MCZ” S.A. związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

Zgodnie z ww. Zarządzeniem od dnia 16 marca 2020 r. we wszystkich Poradniach Lekarza/Pielęgniarki POZ Przychodni „MCZ” S.A. jako podstawową formę realizacji świadczeń na rzecz pacjentów wprowadza się TELEPORADĘ MEDYCZNĄ (kod ICD9 89.0099 - Porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Świadczenia medyczne, o których powyżej, realizowane są po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z pracownikami rejestracji Przychodni „MCZ” S.A., tj. dla pacjentów:

  1. Przychodni „MCZ” S.A. w Lubinie pod numerem 76 72 31 530695 423 619 , 695 423 086
  2. Przychodni „MCZ” S.A. w Głogowie pod numerami 76 72 76 712 lub 76 72 31 530,
  3. Przychodni „MCZ” S.A. w Głogowie (poradnia dla dzieci) pod numerem 76 72 76 792,
  4. Przychodni „MCZ” S.A. w Legnicy pod numerami 76 74 39 554, 76 74 39 555 lub 76 72 31 530,
  5. Przychodni „MCZ” S.A. w Rudnej pod numerem 76 74 63 641

Świadczenia medyczne w formie, o której mowa powyżej, realizowane są także w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej za pośrednictwem numeru 76 84 60 406.

Dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń medycznych w formie, o której powyżej, przez lekarzy poradni ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego oraz lekarzy specjalistów abonamentowej opieki medycznej (na rzecz pacjentów z ustalonym stanem klinicznym i kontynuacją planu leczenia), za pośrednictwem numerów telefonów wskazanych jw.

W ramach świadczenia medycznego, o którym mowa w § 1, możliwe będzie m.in. wystawienie przez lekarza:

  • e-recepty z podaniem numeru PIN do realizacji,
  • elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA),
  • elektroniczne zlecenia na wyroby medyczne z podaniem numeru do realizacji.

System rejestracji przez Internet wyłączony do odwołania.


 

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.