www.mcz.pl                 Programy unijne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

 • Laboratorium Centralne w Lubinie-ul.M.Skłodowskiej-Curie 52/budynek D - 20 I piętro, tel. 76 84 60 376
 • Laboratorium w Przychodni "MCZ" S.A. w Głogowie-ul.Sportowa 1B, tel. 76 727 67 45(47)
 • Punkt pobrań z pracownią analiz w Przychodni "MCZ" S.A. w Legnicy-ul.Okrzei 14A, tel. 76 74 39 560
 • Punkt pobrań w Przychodni "MCZ" S.A. w Rudnej-ul.Polna 3 tel. 76 746 36 41(42) wew. 13

........................................................................................................................................................

 • Punkt pobrań dla potrzeb medycyny pracy (badania okresowe), AOM, VIP mieści się w budynku D-19, pokój 25 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 10.30.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej "MCZ" S.A. w Lubinie dzięki wieloletniej dbalości o jakość badań zdobył zaufanie pacjentów i lekarzy i aktualnie dysponuje zespołem doświadczonych specjalistów analityki medycznej, który posluguje się w wykonywaniu więkoszości analiz najnowszej generacji aparaturą analityczną znanego światowego koncernu diagnostycznego Roche. ZDL jest najnowocześniejszym laboratoruium analitycznym Zagłębia Miedziowego i należy do najlepiej wyposażonych na Dolnym Śląsku i w kraju.

O marce Laboratorium oprócz opinii pacjentów świadczą zdobyte certyfikaty, a jakość badań na bieżąco jest potwierdzana w krajowych i zagraniczych badaniach kontrolnych.


Kierownik Zakładu:

mgr Elżbieta Lisiecka - specjalista II stopnia analityki klinicznej

Zakres wykonywanych badań:

 • Hematologia - morfologia, OB, inne
 • Analityka - ogólne badanie moczu, osad mikroskopowy moczu, badani kału, nasienia i inne
 • Biochemia kliniczna - glukoza, cholesterol, bilirubina, białko i inne
 • Serologia - grupy krwi, antygen HBs, WR i inne
 • Toksykologia - ołów, cynkoporfiryny, miedź, arsen
 • Markery nowotworowe
 • Hormony tarczycy
 • Hormony płciowe

Laboratorium jest czynne:

 • dla pacjentów ambulatoryjnych w godz. 07.15 - 14.35
 • w godz. 14.35 - 18.00 - badania "cito", beneficjenci AOM, przypadki uzgodnione i inne nie wymagające pobierania krwi na czczo
 • dla potrzeb Szpitala Laboratorium jest czynne całodobowo
 • od godz. 19.00 do godz. 07.00 - szpitalny dyżur nocny

Pacjenci ambulatoryjni na pobieranie materiału do badań powinni zgłaszać się na czczo najlepiej w godz. 07.15 - 10.00, po tym czasie pobieramy krew na badania niewrażliwe na lipemię pokarmową, badania "cito", od beneficjentów Abonamentowej Opieki Medycznej, pacjentów poradni onkologicznej, chemioterapii i innych wymagających szybkiej diagnostyki laboratoryjnej.

BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Hematologia:

 • Morfologia - badanie krwi pełnej z oceną komórek krwi (czerwone, białe, płytkowe) oraz innych parametrów określających stan zdrowia i niezbędnych do rozpoznania wielu chorob.
 • OB. - badanie pomocne w ogólnej ocenie stanu zdrowia i niektórych schorzeń.
 • Rozmaz krwi - mikroskopowa ocena rozmazu barwionego krwi.
 • Płytki krwi - dodatkowa ocena komórek płytkowych w przypadkach małopłytkowości.
 • Retikulocyty - badanie obecności młodych krwinek czerwonych w diagnostyce i leczeniu niektórych schorzeń.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej "MCZ" S.A. w Lubinie, jako jedyny w regionie, posiada dwa cytometry przepływowe do oznaczeń morfologii krwi: SYSMEX XT 1800i - 5 diff oraz SYSMEX XT 2000i - 5 diff z możliwością oznaczania retikulocytów.

Wyposażenie i uruchomienie z dniem 17.05.2013r. w Laboratorium Centralnym ZDL "MCZ" S.A. w Lubinie nowego analizatora hematologicznego - cytometru przepływowego SYSMEX 1800i umożliwia, oprócz rozdziału leukocytów 5 diff, oznaczenie parametru - IG%/IG# - procent/liczba niedojrzałych garnulocytów.

Od 01.06.2013r. cena z morfologię 5 diff wynosi 11 zł.

Będący na wyposażeniu pracowni hematologii analizator - cytometr przepływowy SYSMEX 2000i posiada tor pomiarowy do oznaczania retikulocytów i płytek metodą optyczną. Od 01.06.2013r. opcjonalna cena za oznaczenie morfologii 5 diff z procentową i bezwzlędną liczbą retikulocytów wynosi - 15 zł.

Koagulologia - badania układu krzepnięcia w diagnostyce zaburzeń zakrzepowych i krwotocznych, monitorowaniu leczenia przeciwzakrzepowego oraz przed zabiegami chirurgicznymi.

 • Czas protrombinowy - INR.
 • Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT).
 • Fibrynogen.
 • D - dimery.

Analityka - badania wydalin i płynów ustrojowych.

 • Badanie moczu - ocena parametrów fizykochemicznych oraz mikroskopowa ocena osadu moczu odwirowanego.
 • Badanie kału - ogólna ocena mikroskopowa, badanie w kierunku pasożytów, wykrywanie krwi utajonej, testy w kierunku lamblii oraz Helicobacter Pylori.
 • Badanie nasienia - badanie ogolne z oceną ilości i ruchliwości plamników.

Toksykologia - oznaczanie we krwi ołowiu, miedzi, cynku i cynkoprotoporfiryny oraz porfiryn i arsenu w moczu. Badania te wykonuje Laboratorium Przychodni MCZ S.A. w Glogowie.

BADANIA BIOCHEMICZNE, ENZYMATYCZNE I IMMUNOCHEMICZNE - różne zestawy służą do diagnostyki i monitorowania róznych schorzeń:

 • Badanie funkcji wątroby.
 • Badania funkcji nerek.
 • Diagnostyka kardiologiczna.
 • Diagnostyka cukrzycy.
 • Diagnostyka zapalenia trzustki.
 • Diagnostyka funkcji tarczycy.
 • Diagnostyka chorób reumatycznych.
 • Diagnostyka serologiczna zakażeń.
 • Serologia grup krwi.
 • Hormony płciowe i inne.
 • Markery nowotworowe.

W ZAKŁADCE DLA PACJENTÓW - WNIOSKI I DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ PLIKI:

 • Upoważnienie do odbioru wyników
 • Przygotowanie do badań laboratoryjnych
 • Informacja dla pacjenta dot. przygotowania do doustnego testu tolerancji glukozy
 • Informacja dla pacjentki w ciąży dot. przygotowania do doustnego testu tolerancji glukozy
 • Przygotowanie pacjenta do badania nasienia
 • Zasady pobierania kału na badania parazytologiczne
 • Zasady pobierania kału
 • Zbieranie i przygotowanie próbek kału na badanie krwi utajonej w kale
 • Zasady pobierania próbki moczu do badania dobowej zbiórki bez HCL
 • Zasady pobierania moczu do badania dobowej zbiórki moczu
 • Zasady pobierania moczu do badania ogólnego

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.