www.mcz.pl                 Programy unijne

Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

  • Home
  • Aktualności
  • Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki
Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

Szpital   „MIEDZIOWEGO   CENTRUM   ZDROWIA”   S.A.   w   Lubinie   bierze  udział
w projekcie  „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w części Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki, którego realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków www.cmj.org.pl) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER); oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia; działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do   niedrogich,   trwałych  oraz  wysokiej  jakości  usług  zdrowotnych,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, dofinansowanie projektu z UE: 12 638 788,93 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego oraz zwiększenie liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług szpitalnych  o  wyższej  jakości  poprzez   budowanie   kultury   bezpieczeństwa   pacjenta   w środowisku  opieki  zdrowotnej. Centrum Monitorowania Jakości będzie realizować projekt od 1 października  2016 roku do 31 grudnia 2019 roku, natomiast każdy szpital uczestniczący w projekcie otrzyma kompleksowe wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne.

 

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.