A A+ A++

Program Społecznej Odpowiedzialności EKO-Zdrowie dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

 • Home
 • Aktualności
 • Program Społecznej Odpowiedzialności EKO-Zdrowie dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
Program Społecznej Odpowiedzialności EKO-Zdrowie dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź w ramach Programu Społecznej Odpowiedzialności EKO-Zdrowie, zaprasza pracowników KGHM na kontynuację bezpłatnych badań tomografii komputerowej obejmujących:

 • wczesne wykrywanie raka płuc
 • diagnostykę rozedmy
 • oraz ocenę zwapnień w tętnicach wieńcowych

Program badań zostaje wznowiony po przerwie związanej z epidemią koronowirusa, a jego kontynuacja wydłużona do 30.06.2023 r.

Badania prowadzone są przez personel medyczny „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A., w szpitalu MCZ przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 w Lubinie, pracownia tomografii komputerowej, I piętro, budynek D-40, pokój nr 101 – do 30 czerwca 2023 r., bądź do wyczerpania wolnych miejsc, wg ustalonych terminów rejestracji.

Pracownicy KGHM mogą rejestrować się na badania w dniach: poniedziałek – piątek, w godzinach 7.00 – 18.00 w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: 887 842 993
 • osobiście w pokoju nr 101 szpitala „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA”  S.A. przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 w Lubinie, budynek D-40.

Pracownik KGHM z tytułu wykonanego badania ponosi koszt podatku i składek ZUS.

Każdy pracownik KGHM Polska Miedź S.A., przed przystąpieniem do wykonania badań, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania 4 oświadczeń:

 • Oświadczenie - potwierdzenie zatrudnienia w KGHM PM S.A. + klauz. inf. KGHM PM S.A.
 • Oświadczenie - zgoda na badanie przesiewowe TK z użyciem promieniowania jonizującego
 • Ankieta dla uczestników badania przesiewowego TK
 • Oświadczenie – RODO
 • Oświadczenie – o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i oskładkowaniu składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

Pliki oświadczeń udostępniono na dole strony – zachęcamy do pobrania i uzupełnienia w domu, a następnie do zgłoszenia się z nimi w dniu badania.

Ponadto każdy pracownik KGHM Polska Miedź S.A., który zgłasza  się na badania jest zobowiązany do posiadania swojego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego.

Przypominamy również o konieczności posiadania maseczki ochronnej podczas wejścia na teren szpitala MCZ oraz informujemy, że badanie tomografii komputerowej będzie się odbywało również z użyciem przez badanego maseczki ochronnej.

Technika badania:

 • skanowanie w tomografie komputerowym trwa krótko (7 - 9 sekund),
 • nie wymaga podania środka kontrastowego,
 • nie wymaga bycia na czczo,
 • nie wymaga badania poziomu kreatyniny we krwi,
 • nie wymaga odstawienia jakichkolwiek leków na czas badania.

Przebadani pracownicy wymagający dalszego diagnozowania/leczenia, lub u których wynik jest niepewny, albo wymaga powtórzenia za rok, zostaną skierowani na konsultację do lekarzy diagnostów oraz odpowiednich/dedykowanych poradni specjalistycznych w ramach NFZ. Dalsza diagnostyka, w tym również powtórne badania nie są objęte zasadami przeprowadzanych bezpłatnych badań tomografii komputerowej. 

 

DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZMIAN WYKRYTYCH W BADANIACH PRZESIEWOWYCH  NDTK – niskodawkowe badanie tomografem komputerowym bez podania środka kontrastowego

 1. Guzki w płucach

W badaniach przesiewowych TK płuc wprowadzono szczegółowy schemat postępowania diagnostycznego  zgodnie z wytycznymi American College of Radiology (skala LungRads). Zdecydowana większość wykrytych guzków ma charakter łagodny. W postępowaniu diagnostycznym należy zmniejszyć do minimum możliwość przeoczenia wczesnego raka płuca, jednocześnie spełniając kryterium wysokiej swoistości postępowania w celu ograniczenia niepotrzebnych, inwazyjnych interwencji diagnostycznych i leczniczych. Wielkość i charakterystyka guzków spełnia istotną rolę w określeniu dalszego postępowania i określa czy osoba z wykrytą zmianą będzie podlegała obserwacji, diagnostyce inwazyjnej czy leczeniu.

1. Guzki o średnicy < 6 mm (Kategoria 2 w LungRADS - dotyczy zmian łagodnych z niskim ryzykiem złośliwości (<1%):

- należy poddać obserwacji oraz badaniu NDTK po 12 miesiącach do czasu wykluczenia ryzyka rozwoju choroby.

2. Guzki o średnicy 6 – 7 mm (Kategoria 3 w LungRADS - to zmiany prawdopodobnie łagodne, z 1-2% ryzykiem złośliwości):

- wymagają ponownego badania NDTK po 6 miesiącach.

3. Guzki o średnicy 8-14 mm (Kategoria 4A w LungRADS - dotyczy guzków potencjalnie złośliwych: 5-15% ryzyko złośliwości):

- wymagają ponownego badania NDTK po 3 miesiącach lub rozważenia wykonania badania PET-TK, które jest jednym z wielu metod diagnostycznych dla raka płuca. Poniżej wartości 8mm czułość badania PET-TK jest niewystarczająca, by można je uznać za proponowane postępowanie diagnostyczne.

4. Guzki o średnicy ≥ 15 mm (Kategoria 4B w LungRADS - dotyczy guzków potencjalnie złośliwych: większe niż 15% ryzyko złośliwości ):

- wymagają badania TK z kontrastem i/lub badania PET-TK.

5.  Guzki śródoskrzelowe wymagają ponownego badania NDTK po 1 miesiącu lub bezpośrednio po stwierdzonym epizodzie ostrych napadów kaszlu.

Ważne!  

Kluczowym kryterium oceny złośliwości guzka jest powiększenie jego objętości w czasie. Dlatego zachowanie wskazanego w wytycznych okresu ponownego wykonania badania TK płuc jest ogromnie istotne. W przypadku przedwczesnej diagnostyki (wcześniejszej niż zalecana) obraz guzków może być nadal stabilny  i w dalszym ciągu nie daje odpowiedzi diagnostycznej.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszyscy pacjenci wymagający konsultacji pulmonologicznej, onkologicznej lub kardiologicznej będą telefonicznie umawiani na wizytę u specjalistów.

W przypadku pacjentów ze wskazaniami do ponownego wykonania badania TK/NDTK za 12, 6 lub 3 miesiące zalecamy kierowanie się do lekarza rodzinnego, który wystawi odpowiednie skierowanie do specjalisty.

 1. Zwapnienia w tętnicach wieńcowych

Stopień uwapnienia tętnic wieńcowych przedstawiony jest za pomocą skali Agatstona. Zwapnienia powstają wskutek rozwoju choroby miażdżycowej i procesu wapnienia blaszek miażdżycowych zwężających światło naczyń, prowadząc do niewydolności serca.

W postępowaniu diagnostycznym określono następujący schemat postępowania, zależny od wartości wskaźnika Agatstona:

 

GRUPA

WSKAŹNIK AGATSTONA

POSTĘPOWANIE

0

0

Nie wymaga konsultacji kardiologicznej

I

1-10

Nie wymaga konsultacji kardiologicznej

II

11-100

Nie wymaga konsultacji kardiologicznej

III

101 – 400

Wymaga konsultacja kardiologicznej

IV

> 400

Wymaga PILNEJ konsultacji kardiologicznej

 

Konsultacja kardiologiczna zalecana jest również pacjentom z grupy II, którzy mają niekorzystną lokalizację zwapnień, np. w pniu lewej tętnicy wieńcowej.

Wszyscy pacjenci wymagający konsultacji kardiologicznej będą telefonicznie umawiani na wizytę  u specjalisty.

 1. Rozedma

W przypadku stwierdzenia rozedmy płuc zalecamy wizytę u lekarza rodzinnego.

 

 

 • Oświadczenie - RODO.pdf Pobierz
 • Oświadczenie - zgoda na badanie przesiewowe TK z użyciem promieniowania jonizującego.pdf Pobierz
 • Oświadczenie - potwierdzenie zatrudnienia w KGHM PM S.A. + klauz. inf. KGHM_nowe.pdf Pobierz
 • Ankieta dla uczestników badania przesiewowego TK wersja II.pdf Pobierz
 • Oświadczenie – o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i oskładkowaniu składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.pdf Pobierz

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.