www.mcz.pl                 Programy unijne

Przetarg nieograniczony na: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA ZADAŃ PN.

  • Home
  • Przetargi
  • Przetarg nieograniczony na: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA ZADAŃ PN.
Przetarg nieograniczony na: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA ZADAŃ PN.

 

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA"  S.A. w Lubinie

 ogłosiło  przetarg  nieograniczony na: 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA ZADAŃ PN.                       

          A. PRZEBUDOWA/ADAPTACJA/REWITALIZACJA BUDYNKU PRZY UL. ZŁOTORYJSKIEJ 84  W LEGNICY  Z PRZEZNACZENIEM NA PRZYCHODNIĘ POZ I AOS „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A.

B.  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU D-11 PRZYCHODNI „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A.  W LUBINIE.  

realizowany w związku z przyznaniem dofinansowania  projektu Nr RPDS.06.02.00-02-0015/16-00 pn.: „Rozwój opieki koordynowanej na terenie LGOM świadczonej przez MCZ S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 6 Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”- konkurs horyzontalny (POZ i AOS - opieka koordynowana).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie, numer ogłoszenia 1121396:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121396

Do pobrania:

Zasady wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz "Miedziowego Centrum Zdrowia" S.A.

 

  • Informacja dotycząca teraminu składania ofert .pdf Pobierz
  • pytania i wyjaśnienia - 1.pdf Pobierz

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.